sepolia logo

Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης (σχέδια, τεύχη δημοπράτησης και σχέδιο διακήρυξης) με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – Ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα στην περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτής στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (κωδικός ΟΠΣ-ΤΑ5164157), σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.
  Ημ/νια: 13/09/2023 13:06:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΩΥ0Ω6Μ-7Κ6
 2. Θέμα: Έγκριση για Α. Την κατ’ άρθρο 186 και 191 ΚΔΚ απευθείας εξαγορά ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου (εδαφικής έκτασης) με αριθμό κτηματογράφησης 0107080 (ΚΑΕΚ 050096530060) επί της παρόδου Αγίου Πολυκάρπου 75 στο Ο.Τ. 45-46-50 της περιοχής Ελαιώνα, ιδιοκτησίας Ευγενίας Παπαμακαρίου, Παναγιώτη Παπαμακαρίου και Βασιλείου Παπαμακαρίου στην τιμή των 198.000,00€ Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του αναπληρωτή του για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων και κάθε απαραίτητου εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας
  Ημ/νια: 07/09/2023 12:33:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΥΜΞΩ6Μ-1ΣΒ
 3. Θέμα: Έγκριση χωροθέτησης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων στην 6η και 7η Δ.Κ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 299/23 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 06/09/2023 08:16:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΞΗΩ6Μ-ΒΞΓ
 4. Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙΔΑΚΩΝ
  Ημ/νια: 05/09/2023 13:04:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 93ΘΣΩ6Μ-ΞΨΔ
 5. Θέμα: Έγκριση για α) τη μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), καθ’ όλο το μήκος του πεζοδρομίου της οδού, εκτός των παρόδιων στοών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και β) την ανάκληση των ήδη χορηγηθεισών αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί της ανωτέρω οδού, εκτός των παρόδιων στοών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 345/23 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 05/09/2023 07:44:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤ2ΚΩ6Μ-ΛΚΕ
 6. Θέμα: Έγκριση για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 487/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: “έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»”, λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε
  Ημ/νια: 05/09/2023 07:23:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤΘΙΩ6Μ-ΕΣΟ
 7. Θέμα: Απόφαση ορισμού μέλους-τακτικού και αναπληρωματικού και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την εκτίμηση και εκποίηση ή καταστροφή/ανακύκλωση κινητών πραγμάτων / ανταλλακτικών οχημάτων, της αποθήκης Μηχανολογικού Υλικού της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών
  Ημ/νια: 01/09/2023 11:19:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ξ74Ω6Μ-ΦΚ0
 8. Θέμα: Έγκριση μελέτης έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 348/23 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 31/08/2023 12:26:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΑΩΡΩ6Μ-ΩΥΗ
 9. Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 28/08/2023 10:25:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ5Ζ6Ω6Μ-6ΒΕ
 10. Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών διαχείρισης ροών αποβλήτων
  Ημ/νια: 23/08/2023 09:58:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Κ7ΝΩ6Μ-4ΘΗ