sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 3.100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292
  Ημ/νια: 07/12/2023 19:29:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Τ87Ω6Μ-Ζ8Π
 2. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 9: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 385.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:14:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Β39Ω6Μ-ΘΩ1
 3. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του τεύχους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 8: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:11:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ0ΜΖΩ6Μ-ΑΨ3
 4. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση του σχεδίου όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.165.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292»
  Ημ/νια: 07/12/2023 12:09:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 993ΚΩ6Μ-69Δ
 5. Θέμα: «Έγκριση του από 28.11.2023 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025», για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 428.395,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού»
  Ημ/νια: 07/12/2023 11:43:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΘ08Ω6Μ-ΗΡΛ
 6. Θέμα: «Έγκριση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 7: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292».
  Ημ/νια: 07/12/2023 11:28:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΖΒ7Ω6Μ-ΠΘΙ
 7. Θέμα: «Έγκριση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού καθώς και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άvω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»,στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας:Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292».
  Ημ/νια: 07/12/2023 11:02:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙΣΥΩ6Μ-ΑΜ0
 8. Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ενός μεταχειρισμένου διαθλασίμετρου από τον όμιλο «AFFIDEA ΕΛΛΑΔΟΣ», εκτιμώμενης αξίας περίπου 1.000,00€, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 07/12/2023 10:49:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΗΑ5Ω6Μ-ΜΕ6
 9. Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς 180 βιβλίων διαφόρων γλωσσών από τη ΜΚΟ «WE NEED BOOKS (MULTILINGUAL LIBRARY & CULTURAL CENTER)», προκειμένου να ενισχύσει την υποδομή του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 07/12/2023 10:48:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΖΙΩ6Μ-ΓΟΨ
 10. Θέμα: «Έγκριση του από 23.11.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Π.Δ.270/1981, που αφορά στην κατακύρωση της φανερής πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά».
  Ημ/νια: 07/12/2023 09:28:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥ47Ω6Μ-Γ0Β